Valkerij - UNESCO

De Nederlandse Valkerij is door UNESCO toegevoegd aan

de Representatieve Lijst van

het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.

Dinsdag 12 december jongstleden is de valkerij toegevoegd aan de Unescolijst van het immaterieel cultureel erfgoed. Dit is een belangwekkende beslissing voor de Valkerij, voor het Valkerij en Sigarenmakerij Museum en last but not least, voor Valkenswaard.

Deze beslissing van Unesco maakt ons blij en trots en is één van de grootste van alle  erkenningen die er bestaan. Je mag deze Unesco erkenning gerust vergelijken met de betekenis die een Michelinster heeft voor restaurants.

Door een grote inspanning van NOVO, het Nationaal Overleg van Valkeniers Organisaties, waarbij ook ons museum is aangesloten, is deze Unesco erkenning gelukt. NOVO was de penvoerder, ons museum is en van de dragers en mede-initiatiefnemers van de Unescovoordracht. Ons museum herbergt al zo’n 35 jaar een waardevolle cultuurhistorische collectie over de valkerij, over valkeniers en de rol van Valkenswaard als belangrijk centrum van de Europese valkerij.

Wij ervaren deze Unesco erkenning als een grote verantwoordelijkheid en als een plicht om dit erfgoed goed te bewaren, te beheren en door te geven aan de huidige en toekomstige generaties.

Bijzonder is ook dat de Nederlandse Corsocultuur door Unesco op de lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid is geplaatst, met Valkenswaard als prominente plaats van een bijna 70 – jarige corsotraditie. Daarmee neemt Valkenswaard een opvallende plaats in want het is de enige plaats in Nederland met twee immateriële Unesco cultuurelementen.

Wij werken inmiddels bijna een jaar samen met Prof. Dr. Gerard  Rooijakkers die ons adviseert over de ontwikkeling van ons museum. Daar kwam natuurlijk als snel de toen aanstaande Unesco erkenning aan de orde. Sinds het najaar adviseert hij tevens het gemeentebestuur. Hij beschrijft Valkenswaard als een “Collier met Kroonjuwelen en Parels”. Daarin zijn het Valkerijmuseum  en de Corsocultuur de kroonjuwelen en de Sigarenmakerij Museum en het Steendruk museum de parels en die zijn alle zeer de moeite waard om goed te verzorgen en te laten groeien. Dit heeft o.a. geleid tot een Unesco wandeling in Valkenswaard. Deze beslaat vrijwel exact onze wandeling die nu dus hierin is opgegaan.