Valkerij - Ontwikkeling

De oorsprong van het vluchtbedrijf ligt duizenden jaren voor onze jaartelling in de steppen van Centraal-Azië. Waarschijnlijk vanuit Turkestan verbreidt zich de valkerij via China naar Japan en later, via volksverhuizingen, naar het Zuiden en het Westen.

Wanneer in de tijd van de Kruistochten het contact met de Oriënt wordt hersteld krijgt het vluchtbedrijf in Europa nieuwe impulsen. In de Arabische landen staat de valkerij op een zeer hoog peil. Tevens beschikt men daar over een omvangrijke literatuur met grote ornithologische kennis.

In Europa ontstaat de eerste wetenschappelijke benadering. Keizer Frederik II (1194 – 1250) publiceert met zijn “Over de kunst van het jagen met vogels (“De Arte Venandi cum Avibus”) een compleet werk, dat zowel de vogels als de vangwijze en de verzorging ervan behandelt.