Aktiviteiten - Nieuws

Museumschatjes

Ook in het schooljaar 2021 – 2022 neemt het Valkerij en Sigarenmakerij deel aan het programma Museumschatjes. Zowel basisonderwijsklassen als klassen uit het voortgezet onderwijs kunnen hiervan gebruik maken om, na aanmelding van de school en klas bij Erfgoed Brabant, gratis ons museum te bezoeken. De entrée komt dan voor rekening van de provincie Noord-Brabant.

Kopiëren

Jac van Gerven ereburger van Valkenswaard

Voor zijn vele verdiensten voor de valkerij, zowel op praktisch, organisatorisch als historisch gebied is Jac van Gerven uitgegroeid tot een in de valkerijwereld mondiaal belangwekkende persoonlijkheid, die terecht als ambassadeur voor Valkenswaard mag gelden. Niet verwonderlijk dus dat de gemeenteraad van Valkenswaard heeft besloten hem te benoemen tot ereburger van de gemeente. Burgemeester Anton Ederveen maakt de aanwezigen deelgenoot van het besluit van de gemeente en overhandigt de nieuwe ereburger de oorkonde en biedt bloemen aan..

Opening Pracht&Praal

Op zaterdag 28 november 2020 had de plechtige opening plaats van het recent heringerichte onderdeel met de naam: “Pracht&Praal”, als eerbetoon aan de Valkenswaardse valkeniers die in de 17e en 18e eeuw aan Europese vorstenhoven kind aan huis waren.

Als eerste onderdeel van deze middag worden de aanwezigen vergast op een korte filmische introductie van ons museum, vervaardigd door Centrum Radio Valkenswaard. Hierna is het woord aan voorzitter Ben Mondelaers, die, een historisch verhaal in vogelvlucht houdt over het belang van de valkerij aan de Europese vorstenhoven en het aandeel daarin van Valkenswaardse valkeniers.

Het thema Pracht&Praal werd door het bestuur bedacht en kwam na gesprekken met medewerkers op de ontwerptafel. Het uiteindelijke ontwerp is een evocatie van de Pracht en Praal aan de hoven in de 17e en 18e eeuw, om aan te geven tot welke kringen men werd toegelaten en waar men mogelijk ook deel aan nam.

Burgemeester Anton Ederveen en kinderburgemeester Sterre Geenen verrichtten de officiële opening onder toeziend oog van voorzitter Ben Mondelaers en conservator Jacques van Gerven. Hiermee is het museum een in het oog springende en belangrijke vernieuwing en aanvulling rijker.

MuseumTV
Op woensdag 21 augustus is MuseumTV de hele dag in het museum actief geweest om een film te maken over ons museum die we op onze website zullen plaatsen (ter vervanging van de huidige film) en ook op de website van MuseumTV. Twee vrijwilligers hebben als vertellers gefunctioneerd die toelichting geven bij enerzijds het Valkerij Museum en anderzijds het Sigarenmakerij Museum.
Alle musea waar MuseumTV mee samenwerkt krijgen op de website van MuseumTV een eigen pagina. Op de pagina plaatst MuseumTV beelden en koppelingen om een optimaal beeld te schetsen van in casu ons museum en mensen aan te sporen om daadwerkelijk over te gaan tot een bezoek aan het museum.
Van deze film komt ook nog een versie met Engelse ondertiteling.

                                                          

Schenking van de heer P. Bekkers
Mevr. A. Bekkers-van Wingerden, heeft ons museum verrijkt met honderden boeken over de valkerij die in het bezit waren van haar onlangs overleden echtgenoot P. Bekkers. De heer Bekkers was een groot verzamelaar van alles wat met valkerij en met roofvogels te maken had. Het aantal boeken is zo groot dat we genoodzaakt zullen zijn extra ruimte voor de opslag aan te schaffen. Naast de boeken hebben we ook beeldmateriaal gekregen evenals porseleinen beelden en schilderijen. Bovendien kregen we zijn uitgebreide en uitvoerig gedocumenteerde stamboom, de heer Bekkers stamde af van een Valkenswaards valkeniersgeslacht.

Kempervennen

De grote huif die J. van Gerven heeft gemaakt voor de Kempervennen is op 5 juli 2019 overhandigd aan het management van de Kempervennen. Deze huif heeft inmiddels een centrale plaats gekregen in de toegangsdeur naar het ontspanningsgedeelte, waar het zwembad, de winkel, het restaurant en de horeca zijn gelokaliseerd. We hopen dat ons museum bij veel bezoekers op deze manier onder de aandacht wordt gebracht, in de hoop dat dit leidt tot veel bezoeken aan ons museum.

                     

                     

Legge (vangplaats)

De nieuwe legge, zoals deze is bedacht door een van onze vrijwilligers, is inmiddels helemaal klaar. Alle medewerkers hebben met bewondering naar deze nieuwe legge gekeken, zowaar een fantastische verbetering ten opzichte van de vorige situatie. De zichtbaarheid van de vangplaats, het gebruik van belichting van de besproken onderdelen evenals het gebruik van de monitoren die een groter beeld van de onderdelen tonen zijn een geweldige verbetering voor de bezoeker van het Valkerij Museum.