Valkerij - Bloeiperiode

Het vluchtbedrijf, het jagen met vogels, is één van de spectaculairste vormen van jacht. Valkerij is de kunst de jachtvogel zodanig onder controle te hebben dat men hem op een bepaald tijdstip zijn vlucht op een vrije prooi in de vrije natuur kan laten uitvoeren.

Gedurende vele eeuwen, van de 14e tot en met de 19e eeuw, werd de valkerij gebruikt voor het vermaak van rijke aristocraten en vorstenhuizen. Voor de hoge vlucht op vogels worden valken gebruikt, waarbij de slechtvalk en de grotere gier- of geervalk favoriet zijn. Voor de jacht op laagvliegend en lopend wild worden havik en sperwer ingezet.