Over ons - Ambassadeurs

Ambassadeurs van het museum stellen hun grote kennis op allerlei gebieden na hun actieve bestuursperiode ter beschikking van het museum. Hun expertise, kennis, contacten en netwerken gebruiken zij om op verzoek van het bestuur bepaalde onderwerpen die samenhangen met wensen voor de toekomst van het museum uitvoerig in kaart te brengen. Hierbij zijn (inter)nationale contacten aan de orde, evenals financiële, materiële en infrastructurele consequenties voor de toekomst, alsmede het verkennen van mogelijkheden tot samenwerking en het uitbreiden van reeds aanwezige kennis. Daar waar het bestuur het (dagelijkse) reilen en zeilen van het museum behartigt is de ambassadeur in de gelegenheid met wat meer distantie onderwerpen voor het bestuur te verdiepen