Onderwijs - Algemeen

Leerlingen van het Basisonderwijs en van het Voortgezet Onderwijs brengen regelmatig een bezoek aan het Valkerij en/of Sigarenmakerij Museum: in klassikaal verband of in kleinere groepen. Het bezoek van klassen, resp. kleinere groepen wordt in overleg met de Educatiegroep van het museum voorbereid en uitgevoerd. Individuele kinderen worden geholpen afhankelijk van hun doelstelling of hulpvraag.

Lesproject:  JET en JAN, jong in 1910

Jet en Jan is een onderwijsproject van Erfgoed Brabant, dat inmiddels in meer dan 30 Brabantse gemeenten is ontwikkeld voor de middenbouw van de basisschool. Het leerdoel is om kinderen een beeld van het dagelijkse leven in 1910 in de eigen woonplaats te geven. Aan de hand van een door de plaatselijke Heemkundekring gemaakt voorleesverhaal maken de kinderen via Jet en Jan kennis met thema’s als kleding, wonen, school, eten, spelen en werken in 1910. Het project bestaat uit 10 lessen, waarvan er een in een plaatselijk museum plaatsvindt. Ons museum heeft enthousiast haar medewerking toegezegd!

Via de Cultuurcoaches van de Gemeente Valkenswaard heeft Erfgoed Brabant de belangstelling van de plaatselijke scholen gepeild. Er hebben zich voldoende scholen gemeld om het project in Valkenswaard te laten starten (vanaf januari 2015). De Educatiecommissie van het museum heeft meerdere  gesprekken gehad met de projectleider van Erfgoed Brabant en de cultuurcoach van de Gemeente die het project voor de Valkenswaardse scholen begeleidt. De bijdrage van het museum bestaat hieruit dat een deelnemende school halverwege het project een morgen naar het museum komt: kinderen voeren dan ter plekke opdrachten uit die verwijzen naar het (kinder)leven van honderd jaar geleden.  Het museum vindt het een uitdaging om de kinderen een aantal aan het museum gerelateerde opdrachten aan te bieden die verwijzen naar het leven in Valkenswaard anno 1910. Sigarenmakerij en valkerij waren toen immers uitdrukkelijk in het dagelijkse, plaatselijke leven zichtbaar aanwezig.