Onderwijs - Lesbrieven

Het museum heeft een digitale lesbrief over de valkerij en een digitale lesbrief over de sigarenmakerij beschikbaar t.b.v. leerkrachten. Deze lesbrieven kunt u aanvragen via een e-mail naar info@vsmm.nl , met opgave van de naam van de school, de naam van de leerkracht die de lesbrief aanvraagt en het e-mail adres waar de lesbrief naar toe moet worden gemaild.